Chương trình định cư Canada

Chương trình Canada – Tỉnh bang British Columbia (B.C)

Chương trình Canada – Tỉnh bang British Columbia (B.C)

Chương trình đầu tư định cư Canada

Chính phủ Canada hiện đang thực hiện kế hoạch tiếp nhận số người nhập cư cho đến khi đạt đến 10% dân số tại Canada (khoảng 330.000 dân cư trú), do đó vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và gia đình quan tâm đến việc định cư Canada. 

    0909 337 657